Last Update: Friday January 13, 2012

    بازگشت به صفحه ی اصلی   

 

سیاست

 

انتخابات جنگی - احمد رافت

آقای ریک سنتروم و مساله ی همجنسگرا ستیزی - د.ل.

   

ماجراجوئی های جمهوری اسلامی در آب های خلیج فارس و تهدید های مقامات دولتی و نظامی مبنی بر بستن تنگه هرمز و جلوگیری از تردد نفتکش هائی که از بنادر عربستان، امارات و کویت قصد سفر به کشورهای آسیا، اروپا و آفریقا را دارند،  به خبر اول رسانه های پنج قاره تبدیل شده است. بار دیگر شبه جنگ بر ایران و منطقه سایه انداخته است.  از سخنان دولتمردان و سرداران جمهوری اسلامی این چنین بر می آید که

من این چند وقت خیلی‌ اخبار انتخابات ریاست جمهوری امریکا را دنبال کردم. به دلیل اینکه من الان قانونا اجازه دارم رای بدهم و سرنوشت این مملکت را به نوبه ی خودم تغییر بدهم. آقای ریک سنتروم، یکی‌ از چند کاندیدا‌های جمهوری خواه این رقابت، مکرارا عقاید سنتی‌ و شدیدا محافظه کاری خودش را در طول کمپین خود بیان کرده. یکی‌ از پر سر و صدا‌ترین اخبار انتخاباتی این روزها در امریکا، دیدگاه‌های همجنسگرا ستیز این کاندیدای جمهوری خواه هست.

 

   

پراگماتیسم و رد شایدها - بهزاد پرنیان

بهار اعراب و  پائیز اسلامی - احمد رافت

با حرف نمی‌توان مانع جنگ شد-احمد رافت

نقدی بر اظهارات آیت الله جوادی آملی - ابراهیم آبی

در این ایام و طی‌ هفته‌ها و ماه‌های اخیر شاهد آن هستیم که به طور معمول چندین مقاله و کنفرانس پیرامون بررسی‌ وجود ظرفیتهای اجرا دموکراسی در نظام و حکومت اسلامی ایران و بطور کلی‌ وجود یا عدم وجود دموکراسی در بطن آموزه‌ها و قوانین اسلام به رشته تحریر و اجرا در می‌‌آید. فارغ از اهمیت بحث های تئوریک اینچنین مقالات و یا کنفرانس هایی؛ به نظر هدف از برگزاری چنین نشستها و ارائه و اجرا آن توسط افرادی خاص بسیار حائز اهمیت تر از جنبه‌های علمی‌ آن می‌باشد.  

تحولات سیاسی و اجتماعی در کشورهای عربی که با نام «بهار عرب» شهرت یافته اند را نباید و نمی توان نادیده گرفت. این تحولات گذشته از دستاوردهای کوتاه مدت شان، نشان از تغییری بنیادی در کشورهای عربی دارند. برای اولین بار در دو قرن گذشته، اعراب نه بنام مذهب و ایدئولوژی خاصی، نه به دعوت رهبر، قائد و پیشوایی و نه در مخالفت با دولت و قدرتی بیگانه، بلکه برای تحقق خواست های خود به خیابان آمدند و توانستند رهبران و رژیم هایي که دستیابی به این خواسته ها را مشکل و یا ناممکن ساخته بودند

بیان مخالفت با جنگ افراد و گروه‌های مختلف ایرانی در این روزها در همه سایت‌ها دیده می‌شود، (نویسنده هم امضای خود را پای یکی از این بیانیه ها گزارده است)، اقدام بسیار مناسب و بجایی است، ولی به هیچ وجه نمی‌تواند حمله نظامی به ایران را زمانی که در دستور کار قدرت‌های جهانی قرار گرفت متوقف سازد. این ابراز نظرها و بیانیه‌ها پیامی است به کسانی که تصور می‌نکند دمکراسی را می‌توان سوار بر تانک به کشوری برد و هدیه کرد.

خدمت آیت الله جوادی آملی,مرجع تقلیذ شیعیان  سلام علیک. احتراما عارض هستم که اولا:اگر به نظر حضرت عالی,عدم سنگسار کردن یک زن و اعدام یک همجنسگرا و نیز داشتن حقوق اجتماعی برابر برای تمام اکثریت و اقلیت شهروندان یک جامعه و ممنوعیت تبعیض های نژادی و مذهبی و جنسیتی و امثال آن یک ولنگاری محسوب میگردد پس میتوان از شما پرسش نمود که برای اعمال حکومت کریمه اسلامی ایران در زمینه هایی که موارد فوق الذکر را رعایت نمی فرمایند,از چه واژهایی میتوان استفاده صحیح نمود؟

مطالب ندا را همراه با اسم و آدرس ندا بازچاپ کنید.